Игри

Информация за страница Изпити

   Ходенето на изпити е съществена и неделима част от ежедневието на студентите и учениците, защото и двете групи хора посещават учебни сгради. Има обаче съществена разлика от един изпит до друг и всеки, който е преминал през образователната система,е добре запознат с верността на това твърдение. Докато от първи до дванадесети клас материалът е сравнително лесен и прост за усвояване и освен това обяснен с по-прости термини и понятия, то в университета нещата стоят по малко по-различен начин. Там освен че обучението трае четири години, дисциплините са много по-сложни и трудни. Неслучайно целият семестър се ходи само на лекции  и упражнения, а сесията е едва в края, общо два пъти в годината. Изпитването в училище трае през абсолютно целия срок, след което на базата на получените през годината оценки се сформира общият краен успех. Това донякъде е по-добре, защото освобождава от изпитвания много ученици, имали висок успех през срока.

   Освен учебни изпити обаче, има и други видове, на които се подлагат хората всеки ден в зависимост от това с какво се занимават. Едни от най-разпространените са например шофьорските, защото няма друг начин да получим книжка и да станем пълноправни и способни управляващи на моторни превозни средства. Изпитните процедури в този сектор са още по-деликатни, защото практически протичат на два етапа. Първо са листовките, като това е писмена форма на изпита – днес те могат да се решават свободно и по интернет, което определено е предимство за искащите да станат шофьори. Разликата е обаче, че така или иначе се явяват в деня на изпита в учебната школа, където вече им се раздават тестовете. Възможността да решават в мрежата се явява просто лесен начин за подготовка. Едва след като преминем през този етап, идва ред и на далеч по-трудната част, а именно – практическата. Там вече няма никаква гаранция, че ще успеем да я вземем от първия път – ако инструкторът ни скъса, нямаме избор, освен да опитаме късмета си отново. Трудностите произлизат от факта, че така се проверяват нашите умения по шофиране, но те не се ограничават само с въртенето на волана и натискането на педалите.

   Тези изпити включват още шофиране в населено и ненаселено място, познаване на пътните знаци за движение и също така паркиране. Именно това е сред честите неща, които спъват все още начинаещите шофьори. Докато предното паркиране изглежда сравнително лесно за усвояване, не така стоят нещата със задното. Още повече, че знаците понякога са начесто и ни е трудно да свикнем с тях в началото. Така ако пропуснем дадена табела или я посочим като грешна, това автоматично е минус за нас, а инструкторът си отбелязва и решава дали ще е фатално за крайната оценка. Сред другите популярни изпитвания може да бъде и интервюто за работа, макар че тази процедура се явява по-скоро събеседване. Но всъщност и това си е един вид изпитване, защото се проверяват основните качества и квалификации на явилия се за работното място, а също така и мотивацията му и аргументите защо иска да стане служител в конкретната фирма.

eXTReMe Tracker